Skip links

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Правила и условия

Настоящите условия описват правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на ХУБАВЕНА 2015 ЕООД, намиращ се на адрес www.butikvenibg.com.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате butikvenibg.com, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Правила и условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнася за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на правилата и условията на Компанията. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото законодателство на бг. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Използваме използването на бисквитки. Осъществявайки достъп до butikvenibg.com, вие се съгласявате да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на ХУБАВЕНА 2015 ЕООД.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме подробности за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, ХУБАВЕНА 2015 ЕООД и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост върху всички материали на butikvenibg.com. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от butikvenibg.com за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в тези правила и условия.

Не трябва:

– Препубликувайте материал от butikvenibg.com
– Продават, отдават под наем или преотстъпват материали от butikvenibg.com
– Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от butikvenibg.com
– Преразпределяне на съдържание от butikvenibg.com
– Настоящото споразумение влиза в сила на датата на сключването му. Нашите Общи условия са създадени с помощта на копирайтърите на дигитална агенция Exsen

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. ХУБАВЕНА 2015 ЕООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на ХУБАВЕНА 2015 ЕООД, неговите представители и/или свързани лица. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, ХУБАВЕНА 2015 ЕООД не носи отговорност за Коментари или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на Коментари на този уебсайт.

ХУБАВЕНА 2015 ЕООД си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушават настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността
Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
С настоящото вие предоставяте на ХУБАВЕНА 2015 ЕООД неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякаква форма, формат или медия.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да правят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми;
 • Акредитирани бизнеси в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация от уебсайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;
 • dot.com общностни сайтове;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации
 • дистрибутори на онлайн директории;
  интернет портали
 • счетоводни, правни и консултантски фирми;
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятни за себе си или за нашите акредитирани бизнеси; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на ХУБАВЕНА 2015 ЕООД; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурса.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до ХУБАВЕНА 2015 ЕООД. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, към който е свързан; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, към което има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде разрешено използването на логото на ХУБАВЕНА 2015 ЕООД или други произведения на изкуството за свързване без лицензионно споразумение за търговска марка.

Отговорност за съдържанието

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, или който нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и тяхната политика за свързване по всяко време. Чрез непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Начало
Виж
Плъзни